29 Ocak 1980’de Trabzon’da faşistler tarafından katledilen İhsan Hacımuratoğlu, ölümünün 38. yılında mezarı başında anılacak. Gençlik Komiteleri’nin, 29 Ocak pazartesi 13:00’da Hopa’da İhsan Hacımuratoğlu’nun mezarı başında gerçekleştirilecek anmaya yaptığı çağrı şu şekilde:

Emperyalizme ve faşizme karşı İhsan Hacımuratoğlu’nun gençliğiyiz!

İhsan Hacımuratoğlu, 29 Ocak 1980’de Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsünde faşistler tarafından katledildi.

Peki kimdi İhsan Hacımuratoğlu?

İhsan Hacımuratoğlu pratik devrimcilik içerisinde sıradan ve sahici -söylediğini yapan yaptığını söyleyen- bir devrimciydi. Trabzon’dan Artvin’e kadar olan bölgede halkın sorunları ve ihtiyaçları etrafında yaşamını ortaya koymuş bir gençti. Bölgede çay üreticilerinin direnişinin büyütülmesi ve örgütlenmesinde; halka yönelik faşist saldırılara karşı direnişin oluşturulmasında tereddütsüz en ön safta yer aldı.

Devrimciliği emekçilerle birlikte kavga ederek her gün yeniden üretti. 21 yaşında faşistler tarafından katledildiğinde devrimciliğin, emekçilerin iktidar mücadelesinden başka bir çıkarı olmayan; emekçilerle birlikte mücadele içerisinde her an yeniden üretilen bir edim olduğunu gösterdi.

Bugün İhsan Hacımuratoğlu’nu anmak, böyle bir devrimci çizginin inşasına işaret ettiği oranda anlamlıdır. Devrimci hareketle emekçiler arasındaki açı ancak bu şekilde kapatılabilir.

29 Ocak Pazartesi saat 13:00’da Hopa Başoba köyünde İhsan Hacımuratoğlu’nun mezarı başında buluşuyoruz. Emperyalizme ve faşizme karşı İhsan Hacımuratoğlu’nun gençliğiyiz!

Düşenler geride kalmazlar, onlar; emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar… Ve onlar; liderdirler, liderler devrim savaşında masa başında oturmazlar, bu savaşta en ön safta savaşırlar… Düşenler devrim için, devrim yolunda vuruşarak düştüler. Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler… Onlar; kurtululuşa kadar savaş şiarını devrim yolunda kanlarıyla yazdılar… Yolumuz; devrim yolunda düşenlerin yoludur…