Ülkemiz politik ve toplumsal yapısında yaşanan dezenformasyon ve çöküşe karşı yeni bir yol yaratmak üzere büyük bir çaba ile ördüğümüz Gençlik Koordinasyonu faaliyetimizde ilk hedefimiz çürümüş kemikleri ortadan kaldırarak devrimci bir odak yaratmak demiştik.

Tarihsel bir geleneğin yaratıcısı olacak devrimci kadro ve devrimci bir parti yaratma çağrılarımızın kısa zamanda ciddi karşılıklar bulduğunu görmenin verdiği umut ile inancımızı harmanlayarak yolumuza devam ediyoruz.

Kısa bir süre içerisinde birbirimizden habersiz aynı talep ve hedefler ile yol yürüdüğümüzü farkettiğimiz Gençlik Komiteleri’yle tanışarak ciddi ve anlamlı bir tartışma yürüttük. Mersin’de yaptığımız görüşmelerde biz Gençlik Koordinasyonu’nu anlattık, Komiteleri dinledik. Nitekim pratik ve teorik ortaklaşmaların bu denli yoğun olduğu gerçeklik karşısında konuşmalarımız bizi iç hesaplaşmalardan çok ileriye dönük yeni bir geleneğin temellerini nasıl atacağımız noktasına taşıdı.

“Devrim Dünyanın Gençliğidir” şiarı ile gençliği gerek politik gerek toplumsal alanda atıl, çaylak kısacası geri planda gören düzen zihniyetinin karşısında gençliği mücadelenin direniş odağına taşımak ve kadrolaştırmak adına ülke genelinde atılan bu adımda Gençlik Komiteleri’nin yoldaşlaşma çağrılarına kulak tıkamak; devrimci Marksist bir gençlik örgütü olarak Gençlik Koordinasyonu olarak bizlerin yapabileceği bir hamle değildir.

Gençlik Koordinasyonu olarak faaliyet yürüttüğümüz Mersin ve Edirne ayrıca çevre ilişkilerimiz ile var olduğumuz İstanbul, Adana, Antep vb. birçok kentten doğru yaptığımız toplantılar ve aldığımız ortak kararlar ile Çukurova merkezli ortaklaştırdığımız kararımızı tüm dost ve yoldaşlar ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Komiteci yoldaşlarımızın yönelttiği yoldaşlaşma çağrısına Gençlik Koordinasyonu olarak cevabımız “Sesimizinin ulaştığı her yerde daima”dır!

8 Ocak 2018 tarihinde yükselttiğimiz ortak irade kararı ile bu andan itibaren Akdeniz İsyandadır/Yaşam Kültür Sanat gibi yerel faaliyetlerimiz kesintiye uğramaksızın devam edecek olup işçi, öğrenci gençlik ve tüm ilişkilerimiz ile Gençlik Komiteleri çatısı altında güçlü devrimci bir seçenek, devrimci bir odak ve devrimci bir parti inşasında yer alarak gençliğin politik ve toplumsal ötelenmişliğine karşı mücadelenin temel taşları haline gelmesini sağlayacağız.