Komite broşür dizisinin ilki, ”İdeolojik mücadele neden gereklidir?” başlığıyla çıktı. Broşüre Komite sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Broşürün giriş bölümünü sizlerle paylaşıyoruz:

GİRİŞ

Sınıf mücadelesi ekonomik, politik ve ideolojik olmak üzere üç cephede yapılır. Sömürüyü sınırlandırmak, yaşam alanlarını korumak ve yeni haklar yoluyla yaşamı kolaylaştırmak için ekonomik mücadele veririz. Egemen iktidarı sona erdirerek toplumun kendini yönetmesinin önünü açmak için politik mücadele sürdürürüz. İdeolojik mücadelemizin amacı ise ezilenlerin çıkarlarını ezenlerinkilerden ayırt etmelerini ve dayanışma yoluyla toplum çoğunluğunu kazanmalarını sağlamaktır.

Bütün toplumsal mücadeleler sınıf mücadelesinin bir parçasıdır. Ancak sınıf mücadelesi tarafların açıkça görüldüğü bir meydan savaşı gibi değildir; çoğunlukla ezen ve ezilenin iç içe geçtiği milliyet, inanç, cinsiyet, ırk, bölge, meslek vb. nedenlerle ayrışmış birey ve gruplar arasında yaşanır. Bir cephede yan yana olanlar, başka yerde boğaz boğaza gelebilir. Toplumun geneli için geçerli olan bu karmaşa, her zaman emekten ve ezilenlerden yana olma iddiasındaki solun kendi içinde de geçerlidir. Burjuvazi bu durumdan yararlanarak mücadeleyi bölmeye çalışır ve tekil çıkarların öne geçmesini farklı biçimlerde destekler. Devrimci mücadelede elbette söz eylemin yerini tutamaz. Ancak ideolojik mücadele olmaksızın bu durumun önüne geçmek ve ortak amaçlar doğrultusunda yürümek olanaksızdır.

Bu metinde ideolojik mücadeleyi teorik değil, pratik nedenlerden konu ediniyoruz. Genel tanımlar çerçevesinde egemen ve ezilen ideolojilerine değiniyor, günlük yaşamda ideolojinin nasıl iş gördüğünü ele alıyor ve politik mücadelenin zeminini oluşturacak bir devrimcilik ideolojisinin ipuçlarını yakalamaya çalışıyoruz.

Oku  Terleten Hakikat