Gençlik Komiteleri’nin hazırladığı ”Gençliğin Özgürlük Manifestosu” yakın bir zamanda yayımlandı. Türkiye’nin dört bir yanında dağıtımı yapılacak broşüre bugünden itibaren Gençlik Komiteleri sosyal medya hesaplarından ve/veya [email protected] adresi üzerinden iletişime geçilerek ulaşılabiliyor.

Gençlik Komiteleri hazırladığı broşürle, gençliğin içinde olduğu durumları ortaya koyuyor ve gençliğe bir kurtuluş programı öneriyor.

Broşür, ‘gençliğin’ tarihsel olarak anlamını ve bugün ne anlama geldiğini aktarıyor. Hiç kimse tarafından yanlışlanamayacak en genel doğruları söylemek yerine ‘gençliğin’ bugüne dair dönüşümünü bilimsel bir temelde ele alıyor. Bunu yaparken ise en geniş gençlik kesimine seslenmekten asla vazgeçmiyor. Broşür, son bölümünde gençliğin özgürleşmesi/örgütlenmesi için program önerisi ile bitiyor.

Broşürün giriş kısmı ise şu şekilde;

”Bu metnin yazılma amacı, bir şekliyle herkesin duyumsadığı ancak çok fazla da
önemsemediği; kiminin dindar ve kindar yetiştirmeye çalıştığı, kiminin stajyer ya da çıkar
kapısı olarak gördüğü gençliğin; yani bizlerin, toplumsal düzen açısından nasıl bir anlam
taşıdığını açıklamaktır. Bu açıklamayı yaparken öncelikle toplumun tarihsel gelişim süreci
içerisinde gençliği nasıl konumlandırdığını, ardından da gençliğin günümüzde ne anlama
geldiğini açıklamaya çalıştık. Günümüzde değişen ve dönüşen toplumsal yaşam açısından
gençliğin nasıl bir konumunun olduğunu, bu konumunun gençlik üzerindeki etkilerini ve bu
etkilerin ister bireysel ister toplumsal bir kategori olarak gençlik içinde ortaya çıkardığı
sorunları ele aldık. Sonuç olarak; bu sorunların aşılmasına dair verilecek mücadele,
kendimizi, toplumumuzu anlamlandırmaya ve bizlerin bu toplumsal düzen içerisinden
kurtuluşuna ışık tutmayı amaçlar.”