Devrimci Bir Lise Hareketi İçin: Lise Komiteleri Yola Çıkıyor

Geçtiğimiz beş yıl içinde, dünyanın dört bir yanında sokaklar neo-liberal sömürü politikalarına, yozlaşmış ‘’demokrasilere’’, diktatörlere karşı gelişen hareketlerin pırıltısını yaşıyor. Geleceksizliğe ve baskıya karşı özgürlük talebiyle sokağa çıkan halk hareketlerinin en dinamik bileşeni gençlik olarak göze çarpıyor. İspanya, İtayla ve Yunanistan’da eğitime yönelen kesintilere, yozlaşmış siyasetçiler tarafından yönetilmeye karşı gelişen gençlik hareketi, Ortadoğu coğrafyasında geleceksizliğe ve diktatörlere karşı aldığı tavır üzerinden hareketleniyor.

Fransa’da ‘’sarı yelekliler’’ eylemlerinde gençlik yine en ön safta mücadele ediyor. Bu harekete liselilerde kendi talepleriyle dâhil oluyor. 6 Aralık’ta Macron ve hükümetinin eğitim politikalarına karşı sokağa çıkan yedi yüz liseli, polisin zorbaca saldırısı sonucunda gözaltına alınmış olmasına rağmen mücadelede geri adım atmadılar. Liselerinde mücadele komiteleri kurdular ve tam aksine 11 Aralık’ta belki de son zamanların en etkili lise eylemlerine imza atarak iktidarın saldırılarına cevap verdiler. ‘’Kara Salı’’ ismini verdikleri eylemlerde dört yüz elliden fazla okulda blokaj eylemleri düzenledi ve en az elli okul tamamen kilitlendi. Liseliler birlikte hareket ettiklerinde tüm hayatı durdurabileceklerini bir kez daha görmüş oldu.

Ülkemizde ise bizler on altı yılı aşkın süredir iktidarını zorla sürdüren AKP iktidarından başka bir yönetim görmedik. Bu süre zarfında da eğitimde uygulamaya konulan kapsamlı gericileştirme ve piyasalaştırma politikaları ile baskı altına alınmaya çalışıldık. Sınav sistemlerinde neredeyse her yıl yapılan anlamsız değişiklikler, okullarımızın rant uğruna taşınması/kapatılması, her geçen gün okullarda artan taciz, tarikatların devlet desteğiyle okullara girmesi ve liseliler üstünde baskı kurması, kültür-sanat faaliyetlerinin yasaklanması/sansürlenmesi, müfredatın bilimsellikten koparılması, okulların ticarethane haline dönüştürülmesi…

İşte bu yoğun saldırının arkasında eğitim alanının piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ve 2011 YGS şifre skandalı, 2013 Gezi parkı eylemleri ve Berkin Elvan cenazesinde milyonlarca liseliyi harekete geçiren özgürlük ve gelecek mücadelesinin bastırılmak istenmesi var. Son bir yılda liselilerin özgürlük ve gelecek mücadelesinin parçalı ve dağınık da olsa gelişmesi iktidarın bu çabalarının nafile olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl okullarının rant alanına açılmasına karşı aileleriyle birlikte mücadele eden Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, birkaç ay önce İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde tacize karşı ayağa kalkan liseliler, yakın zamanda tarikatlaşmaya karşı ‘’lisemiz bizimdir’’ diyen Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve irili ufaklı daha bir çok direniş, mücadele. Liseliler baskılara, haksızlığa karşı susmaktansa tıpkı diğer ülkelerdeki yoldaşları gibi harekete geçiyor. Neo-liberal, piyasacı, gerici eğitim düzenine, ‘’dindar nesil’’ yetiştirmek isteyenlere karşı özgürlük ve gelecek arayışlarının, ‘’özgürleşen nesil’’ arayışının ipuçlarını sunuyor.

Ülkede ‘’yaprak kımıldamazken’’ koca koca muhalefet partileri, aydınlar ve sol sessizliğe gömülmüşken liseliler, kadın hareketi ve işçi hareketiyle birlikte sokakta olan, mücadeleden ve haklarından taviz vermeyen bir konumda ilerliyor. Ancak hem dünyada hem ülkemizde liselilerin mücadelesi dağınık ve parçalı bir halde ilerliyor. Örgütsüzlüğü nedeniyle mücadeleleri ya lokal düzeyde kalıyor ya da hiç görünmüyor. İşte Lise Komiteleri bu sorunu aşmak için yola çıkıyor. Tek bir liselinin yaşadığı adaletsizliğin de tüm liselilerin sorunu olduğunu göstermek, mücadele eden liselilerin sesini tüm dünyadaki liselilere duyurmak, nihilizme, bencilliğe, rekabetçiliğe karşı ortak hareket edebilecek bir kültürü inşa etmek için yola çıkıyor. Sınavlarla, baskı ve disiplin soruşturmalarıyla boyunduruk altına alınmaya çalışılan liselileri ‘’özgürleşen nesil’’ olmaya çağırıyor.

Lise Komiteleri, örgütlü-bilgili-disiplinli bir devrimci lise hareketinin oluşması görevini omuzluyor. Özgürlüğümüz ve geleceğimiz için bunu yaratmanın bir zorunluluk olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Liselilerin iletişim, dayanışma ve mücadele ağı henüz yolun başında ve çok fazla emeğe, katkıya ihtiyacı var. Şimdi olağanca gücümüzle bu erdemli mücadeleyi inşa etmeye yoğunlaşıyoruz. Ve tüm liseli arkadaşlarımızı bu mücadelenin öznesi olmaya çağırıyoruz. Biliyoruz ki liselilerin sorunları ancak liselilerin dayanışmasıyla çözülür.

Komite’nin Ocak 2019 tarihli 10. sayısında yayınlanmıştır.