Cumartesi, Temmuz 24, 2021

Temel Metinler

Sınıf Mücadelesinde İki Tarz

Cumhur İttifakı ve başındaki reisin halk desteği özellikle de dar gelirli kesimler arsındaki popülerliği sarsıldıkça solumuz da emekçileri yeniden keşfediyor. Ama bu kâşiflerin pek çok...

Sömürüye Karşı Umut-Sen’de Birleş!

Umut-Sen’in politik zeminini tanımlayan ilk çerçeve yazının tarihi 2008’dir. Metin genel olarak işçi sınıfı hareketi içindeki değişim ve dönüşümleri analiz ediyordu. Sermaye devletinin sınıfı tam...

Komite Türkiye Toplantısı Sonuç Metni: Proletarya devrimciliği için ileri

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönemi açık bir biçimde kapanmıştır, üstelik bu küresel olarak son derece istikrarsız ve değişken bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu yeni...

Sınıf Mücadelesinin Güncelliği: Proleter Devrimciliğin Tek Yolu

Egemen sınıflar kriz konusunda oldukça hazırlıklı. 12 Eylül 1980’den bu yana sistemli bir biçimde emeğin denetimi rejimi adeta kesintisiz bir tarzla tümüyle dönüştürüldü. Elbette...

Koşulların Dönüşümünü Kavramış Bir Devrimciliğin Görevlerine Odaklanmalıyız

İçinden geçtiğimiz tarihsel momentte aktüel olarak Şili, Ekvador, Bolivya, Lübnan, İran ve Avrupa’da ayağa kalkmış kitlelerin eylem biçimleri ve talepleri tüm muhtevalarıyla dünya emekçi sınıflarının...

Kuramı Dürüstçe Kullanırsanız Kullanışlı Aptal Olmazsınız

Türkiye’nin devrimci ve sosyalist geleneği çok uzun süredir bir küçülme, bununla bağlantılı olarak çürüme ve toplumsal önemini yitirme süreci içinden geçiyor. Biz buna otolikidasyon diyoruz,...

Türkiye’de Rejim Krizi

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dönemi açık bir biçimde kapanmıştır, üstelik bu küresel olarak son derece istikrarsız ve değişken bir ortamda gerçekleşmektedir. Kendi...

Yayın, ideolojik mücadele aracıdır

Solda yayın denince akla Lenin gelir. Yayının örgütlenme ve siyasi mücadeleyle bağlantısını tanımlamış ve kurmuştur. Her ne kadar Iskra’nın ilk çıktığı günlerden (Aralık 1900)...

Birilerinin değil özgürlüğün gençliği ol!

Dipten bir dalga geliyor. Bütün dünyanın soysuzlaşmış devletlerinin, yozlaşmış iktidarlarının ve sermayedarlarının her alandaki baskısına rağmen var olma mücadelesi veren, emeği görülmeyen, sesi duyulmayan,...

Devrimci Bir Hareket Yaratmak için Yoldaşlık Çağrısı

Hayalet Komite'nin ''Devrimci Bir Hareket Yaratmak İçin Yoldaşlık Çağrısı'' yayınlandı. Geçtiğimiz yüzyılda kapitalist dünya düzenini ayrıntılı bir şekilde kavramsallaştırıp, onun yıkıcı güçlerini tanımlayan ve toplumsal...

Devrimciler, Demokrasi ve Demokrasi Mücadelesini Nasıl Ele Alır?

‘Söz, yetki, karar, iktidar halka!’, ‘Üreten biziz, yönetende biz olacağız’  gibi sloganlar bir dönemin devrim ve demokrasi mücadelesi içinden süzülen sloganlardı. Sonra yakın süreçte...

Ya Sosyalist Cumhuriyet ya Egemenlerin Ehven-i Şeri ya da Son

Referandum öncesi Türkiye’yi bu halkoyuna mecbur bırakan siyasal gelişmelerin temelinde derin bir siyasal kriz olduğunu; reisin de bu krize, halk arasındaki rakipsiz desteğine dayanarak...

Hayır Yetmez – Hayalet Komite

Osmanlı Türk anayasacılık geleneğinden köklü bir kopuş anlamına gelen bir anayasa değişikliği neden birdenbire ve yangından mal kaçırırcasına meclisten geçirildi? Başkanlık meselesi ilk gündeme...

Yüksek Siyaset Yerel Siyaset Tartışmasının Gizlediği: Aygıtı Koru Hareketi Engelle!

Önümüzdeki yıl 2017. Muzaffer Ekim Devriminin 100.yılı. Bir zamanlar Sovyetler’in komşusu olan bir ülkenin devrimcileri olarak bu tarihi anlamlı kimi başlangıçların vesilesi haline dönüştürebiliriz....

Tartışma Notları III: Siyasi Merkezin İnşasına Başlamak

Bir önceki yazıda kısaca şunu dedik: Sosyalist hareket kendisini siyasetsiz bir “sokak” vurgusuna, sonrası olmayan bir AKP karşıtlığına kilitlemiş durumdadır. Yapılması gereken siyasal bir...

Tartışma Notları II: Siyasal Özne Olabilmek

İlk yazıda, “toplumsal ve siyasal mücadelelerin iç içe geçtiği bu dönemde esaslı işimiz toplumsal ve siyasal mücadelelerin somut gelişim süreçlerinin eşitsiz ve çelişkili doğasını...

Tartışma Notları I: Yeni Toplumsal Zemin

Zor günlerden geçiyoruz. Memleketin içinden geçtiği genel zorluğa sosyalistlerin içinde bulundukları özel zorluk(lar) eklendiğinde gündem daha da ağırlaşıyor. Sosyalistler olarak mevcut durumumuzun sürdürülemez olduğunu...

Krizin Muhalefeti Ya Da Muhalefetin Krizi

Saldırgan dış politika, otoriter iç yapılanma ve emeğin baskılanması aslında Türkiye’yi devrimci siyaset açısından bir tür “Leninist moment” içerisine sokmaktadır. Leninist momenti, emeğin sınıfsal...

Sosyalistler ve makbul sendikacılık

Türkiye’de soldan yapılan sendikacılık eleştirilerinin bazılarında hâkim olan dışarıdan konuşma pozisyonunu garipsememek elde değil. Zira Türkiye, sendikal hareket içinde sosyalistlerin varlığının azımsanamayacağı bir ülkedir....

Seçimler ve güncel siyaset üzerine

Herhangi bir konuda bir değerlendirme yaparken konunun bütününü oluşturan etkenleri ve bu etkenler arasındaki ilişkileri görmek oldukça önemlidir. Güncel toplumsal değerlendirme özgül olarak seçimler...

Ortaya konuşma yıllarının sonu ve devrimci siyaset

Türkiye sermayesinin 1999 krizi sonrası küresel kapitalizme eklemlenmesinin en iyi politik taşıyıcısı olduğu için vazgeçilmez bir hükümet aktörüymüş gibi görünen AKP’nin iktidarı sarsılıyor. Küresel...

Sol muhalefetin krizi ya da cinayeti görmüştük

Ülkemiz devrimci sosyalist hareketinin bölüklere ayrılmış hali onun ideolojik-politik plandaki dağınıklığının hem bir uzantısı hem de nedenidir. Bu dağınıklık ve bölünmüş halin dönemsel, kısa...

Yeni konjonktüre odaklanmak

“Saldırgan dış politika, otoriter iç yapılanma ve emeğin baskılanması aslında Türkiye’yi devrimci siyaset açısından bir tür “Leninist moment” içerisine sokmaktadır. Leninist momenti, emeğin sınıfsal...

Yeni bir konjonktüre doğru

2011 Mart’ından bu yana Suriye’deki çatışmalarda ölenlerin sayısı 82 bini buldu. Esad’ın kısa sürede tasfiye olacağı yönündeki Türkiye dış politikası kısa sürede çöktü, ancak...