1 yılı geride bırakırken…

“Bu davet bizim” çağrısıyla geçen yıl Ocak ayında yayına başlayan aylık siyasi dergi Komite, bugün 10’uncu sayısıyla 1 yaşında! Komitecilerin toplumsal ve siyasal alanda yürüttükleri devrimci faaliyetin içerisinde yer alan, egemen sınıf ideolojisi ile mücadele aracı olarak görülen yayın organı; işçilerin, emekçilerin, ezilen ve yok sayılan tüm kesimlerin taleplerini dillendirmeye, mücadele edenlerin sesini yükseltmeye devam ediyor. Komite, dünyada ve Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeler, derinleşen küresel ekonomik kriz, kabaran toplumsal hareketler, amfilerden sokaklara taşan eylemler, eleştirel kültür-sanat ve emeğin gündemlerine dair değerlendirmeler ve somut analizler yaparken, bugünün devrim ve sosyalizm mücadelesinin ihtiyaçları doğrultusunda okuyucu kitlesini harekete geçirme ve eyleme katma çağrısında bulunur. Haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizlik sonucu toplumda biriken öfke ve çaresizlik hissini bilinçli ve örgütlü bir tepkiye çevirmenin yollarını ararken propagandasını yapar. Bugüne kadar çıkarılan tüm sayılar bu bağlam ve kapsamda hazırlandı.

Derginin ikinci sayısının çıkışına denk gelen meclis önünde kendini yakma eylemi “Geçinemiyoruz, yıkacağız” manşetiyle kapağa taşınırken, Mart sayısı yüzbinlerin sel gibi aktığı Feminist gece yürüyüşünden karelerle, “Kadınlar kavgaya” çağrısıyla yayımlandı. Taşerondan ‘kadro’ya geçişte işlerinden edilen Ataşehir Belediyesi işçilerinin direnişi  “Biz kazanacağız” sloganı ile halka duyuruldu. 24 Haziran seçim sürecinde çıkarılan beşinci sayı ile “Özgürlük için işçi sınıfı iktidara” şiarı yükseltildi. Seçim sonrası umutsuzluk ve karamsarlık atmosferine kapılmadan “Kavga henüz bitmedi, mücadele sürüyor” başlığıyla rota çizgimiz belirginleştirildi. Emekçileri krize karşı ortak mücadeleye çağıran “Reddet, diren, örgütlen” forumundan çıkan kararlar ve hedefler kamuoyunun bilgisine sunuldu. 3.Havalimanı işçilerinin direnişinde de kendini gösteren devlet-sermaye işbirliği “Hükümet patronları kollama” söylemi ile ifşa edildi. Yerel seçimlere dair ittifaklar, işbirlikleri ilan edilirken “Egemenlerin ittifaklarına karşı emekçiler örgütlü mücadeleye” diyerek, tüm direnenler, birlik ve mücadeleye davet edildi.

Oku  İş Kazası Değil Cinayet

***

Komite; işçi havzalarında, yerellerde ve kent merkezlerinde süreğen devrimci pratik faaliyet ile aynı yerlerde eşgüdümlü ve bütünlüklü olarak devrimci teorik çalışma sürdürülmesi için çalışır. “Komite Sohbetleri” adı altında düzenlenen etkinlikler de bu anlayışın ürünüdür ve gelişime açıktır. Henüz fikir aşamasında olan “Komite Okumaları”nın ise disiplinli okumaya ve yazın üretmeye katkı sunması hedeflenir. Memleketin farklı farklı şehirlerinde açılacak olan temsilcilikler de derginin yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracak ve okuyucudan geribildirim alınmasını sağlayacak. Yayının, kuşkusuz örgütlülükle beraber artarak okunması, tartışılması ve etki yaratması istenirken devrimci kadroların yetkinleşerek politik-ideolojik mücadelede neferleşmesi için yüksek düzey bir gayretin gerekliliği savunulur. Bu minvalde yayın için; okuyarak, yazarak, yorumlayarak öğrenen ve öğreten yönleri bulunan bir araç olduğu söylenir. Genel olarak derginin yetersiz ve eksik görülen yanları, daha fazla zaman ve emek ile aşılabilir, geliştirilebilir durumdadır. Tüm bu bahsedilenlerin ötesinde, Komite fikri dayanağının gücüyle hem emekçiler hem de sol-sosyalist çevreler nezdinde itibar gören, okunan, bilinen ve takip edilen bir dergi olmuştur. Devrimci siyasete somut müdahale aracı olmaya ve mücadeleyi tarihselleştirmeye devam edecektir. Diğer taraftan sürekli akılda tutulması gereken bir konu da ereğin kendisidir. Bir erek olarak faaliyetin politik hedefleri; geleceği dönüştürmeye dönük birikim oluşturmak, Türkiye’nin özgül koşullarını göz önüne bulundurarak küresel gelişmelere dair tutarlı ve özgün bir çizgisi olan Marksist odak yaratmak, nitelikli kadrolar eğitmek ve bunları önümüzdeki belirsiz ve çatışmalı süreç içinde yetkinleştirerek, sosyalist devrimi tekrar inandırıcı bir amaç, “gerçek bir hareket” haline getirip işçi sınıfı ve emekçi halk kesimleri içinde demokratik merkezi örgütlenmeyle güç kazanmak ve sermaye devletine karşı amansız mücadele vermektir. Komite dergisinin nihai hedefi de bunlara katkı sunmaktır.

Komite’nin Ocak 2019 tarihli 10. sayısında yayınlanmıştır.